వీడియో

GERISS 37mm పూర్తి పొడిగింపు టెలిస్కోపిక్ ఛానెల్ హుక్ తో

మృదువైన క్లోజ్ కీలుపై GERISS యూరో రకం క్లిప్

GERISS స్లిమ్ బాక్స్ డ్రాయర్ సిస్టమ్

GERISS US రకం ఫేస్ ఫ్రేమ్ క్యాబినెట్ 3D సాఫ్ట్ క్లోజ్ హింజ్

GERISS ఫేస్ ఫ్రేమ్డ్ క్యాబినెట్ కోసం లాకింగ్ పరికరంతో పూర్తి పొడిగింపు సాఫ్ట్ క్లోజ్ అండర్‌మౌంట్ డ్రాయర్ స్లైడ్

కంపెనీ ప్రచార వీడియో